Soutěžní kategorie

I.1 Firemní a krizová komunikace
Projekty, jejichž cílem je posilování pověsti organizace, změna jejího vnímání nebo obrana reputace v krizových situacích.
I.2 Společenská odpovědnost, filantropie, udržitelnost
Projekty zaměřené na vytváření dlouhodobých vztahů a porozumění mezi organizací a okolní komunitou, na řešení společenských či environmentálních problémů.
I.3 Business-to-Consumer
Uplatnění public relations při podpoře produktových značek a služeb určených pro konečného spotřebitele, jako např. uvádění nového produktu či služby na trh, podpora stávajícího produktu nebo jeho relaunch.
I.4 Business-to-Business
Uplatnění public relations při komunikaci firmy s obchodními partnery a získávání nových firemních zákazníků.
I.5 Budování vztahů se zaměstnanci
Komunikace organizace se zaměstnanci a budování značky dobrého zaměstnavatele.
I.6 Budování vztahů s médii
Projekty, kterým se díky kreativnímu pojetí nebo originálnímu obsahu podařilo vytvořit mimořádnou publicitu, případně posílit dobré vztahy s médii.
I.7 Informační a osvětové kampaně
Tematické kampaně zaměřené na změnu veřejného mínění nebo spotřebitelského chování.
I.8 Integrovaná komunikace
Kampaně efektivně propojující PR a další komunikační disciplíny.
I.9 Dlouhodobé budování pověsti či značky
Minimálně tříleté úsilí o budování značky a pověsti po významném přelomu – rebranding, poškození pověsti, zavedení nového produktu/služby, změna strategického směřování, majitele apod. Přihláška musí detailně popisovat vývoj vztahu a značky v průběhu dané doby. Doložit benefity detailní znalosti oboru a specifik klienta, posun ve vnímání či hodnotě značky.
II.1 Finanční služby a trhy
II.2 Spotřební zboží
II.3 Zdravotnictví
II.4 Technologie (ICT)
II.5 Státní správa, politika
II.6 Neziskový sektor
II.7 Průmysl
II.8 Služby
II.9 Zábava, kultura a sport
III.1 Firemní publikace – periodické
Časopisy, newslettery a další periodické firemní publikace. Ukázku přiložte k přihlášce v elektronické podobě nebo odkazem. Tištěné verze zasílejte v 8 exemplářích do uzávěrky přihlášek na adresu Asociace public relations, Na Poříčí 12, Praha 1.
III.2 Firemní publikace – jednorázové
Výroční zprávy, brožury, letáky a další jednorázové firemní publikace. Ukázku přiložte k přihlášce v elektronické podobě nebo odkazem. Tištěné verze zasílejte v 8 exemplářích do uzávěrky přihlášek na adresu Asociace public relations, Na Poříčí 12, Praha 1.
III.3 Akce a události
Setkání s klienty, zaměstnanci, novináři či jinými stakeholders. Důraz na nápaditost akce, kvalitní realizaci a splnění cíle, ke kterému měla akce sloužit.
III.4 Sociální sítě
Komunikační aktivity na sociálních sítích. Důraz na nápaditost, kvalitní realizaci a splnění cíle, ke kterému měla aktivita sloužit.
III.5 Influencer marketing
Účinné využití influencerů v rámci komunikačních kampaní.
III.6 Digitální komunikace
Ostatní způsoby komunikace v online prostoru jako např. weby, blogy či aplikace.
Speciální ocenění

Grand Prix

Cenu pro absolutního vítěze a zlatou sošku získává projekt, který získá nejvyšší počet hlasů ve třetím kole hlasování. Do třetího kola hlasování postupují vítězové ze skupiny Komunikační disciplíny.

Speciální ocenění

PR osobnost roku

Cenu uděluje na základě nominace výkonná rada APRA.
Osobnost za přínos oboru bude vyhlášena na slavnostním večeru.

Hodnocení projektů

HODNOCENÍ  

Hodnocení přihlášených projektů probíhá ve třech kolech.  

první kolo hodnocení  

V prvním kole hlasují porotci samostatně on-line. Každou přihlášku v přidělených kategoriích posuzují v následujících třech kritériích a každému kritériu přiřazují body na škále 1–5, přičemž 1 bod je nejlepší možné hodnocení.  

  • kreativita řešení
  • náročnost provedení, exekuce
  • průkazné výsledky

Pokud má porotce vůči přihlášce střet zájmů, nepřiřazuje jí žádné hodnocení. Součet bodů s váhami od všech porotců vydělený počtem hlasujících porotců pak tvoří celkový výsledný počet bodů a přihlášky v každé kategorii jsou tak seřazené od nejlepší (nejméně bodů) po nejhorší (nejvíce bodů). 

Výsledky prvního kola jsou podkladem pro vytvoření shortlistu. Na shortlist v každé kategorii postupuje 5 prací, pokud ale mezi pracemi existuje shoda bodů nebo porota usoudí, že chce hranici shortlistu posunout, má tak právo učinit ve druhém kole hodnocení. 

druhé kolo hodnocení  

Druhé kolo hodnocení probíhá při schůzce celé poroty (offline).  

Porota nejprve schvaluje podobu shortlistu a počet prací na něm. Případné změny prochází hlasováním. Po schválení je shortlist publikován na webu cenapr.cz. 

Po schválení shortlistu porotci hlasují o udělení ocenění (bronz, stříbro, zlato) v každé kategorii. 

Porotci hlasují na škále 1–10 a hodnotí práci celkově, již se nerozlišují váhy jednotlivých kritérií. 1 znamená nejlepší výsledek, 10 znamená nejhorší výsledek. Součet všech bodů pro každou práci je vydělený počtem hlasujících porotců, toto tvoří finální výsledek práce. Pokud má porotce vůči přihlášce střet zájmů, nepřiděluje jí žádné hodnocení. Práce jsou po odhlasování seřazeny od nejlepší (nejméně bodů) po nejhorší (nejvíce bodů).  

Po hlasování jsou všechny práce seřazeny dle pořadí a porota odsouhlasí finální udělení ocenění.

třetí kolo hodnocení  

Třetí kolo probíhá online a volí se při něm absolutní vítěz, logika hodnocení je stejná jako ve druhém kole. 

O absolutním vítězi hlasují předsedové porot a delegáti APRA. 

Partneři

Mediální partneři