Soutěžní kategorie

I.1 Firemní a krizová komunikace
Projekty, jejichž cílem je posilování pověsti organizace, změna jejího vnímání nebo obrana reputace v krizových situacích.
I.2 Společenská odpovědnost a filantropie
Projekty zaměřené na vytváření dlouhodobých vztahů a porozumění mezi organizací a okolní komunitou, na řešení společenských či environmentálních problémů.
I.3 Business-to-Consumer
Uplatnění public relations při podpoře produktových značek a služeb určených pro konečného spotřebitele, jako např. uvádění nového produktu či služby na trh, podpora stávajícího produktu nebo jeho relaunch.
I.4 Business-to-Business
Uplatnění public relations při komunikaci firmy s obchodními partnery a získávání nových firemních zákazníků.
I.5 Budování vztahů se zaměstnanci
Komunikace organizace se zaměstnanci a budování značky dobrého zaměstnavatele.
I.6 Budování vztahů s médii
Projekty, kterým se díky kreativnímu pojetí nebo originálnímu obsahu podařilo vytvořit mimořádnou publicitu, případně posílit dobré vztahy s médii.
I.7 Informační a osvětové kampaně
Tematické kampaně zaměřené na změnu veřejného mínění nebo spotřebitelského chování.
I.8 Integrovaná komunikace
Kampaně efektivně propojující PR a další komunikační disciplíny.
II.1 Finanční služby a trhy
II.2 Spotřební zboží
II.3 Zdravotnictví
II.4 Technologie (ICT)
II.5 Státní správa, politika, neziskový sektor
II.6 Průmysl
II.7 Služby
II.8 Zábava a sport
III.1 Firemní publikace – periodické
Časopisy, newslettery a další periodické firemní publikace. Ukázku přiložte k přihlášce v elektronické podobě nebo odkazem. Tištěné verze zasílejte v 8 exemplářích do uzávěrky přihlášek na adresu Asociace public relations, Na Poříčí 12, Praha 1.
III.2 Firemní publikace – jednorázové
Výroční zprávy, brožury, letáky a další jednorázové firemní publikace. Ukázku přiložte k přihlášce v elektronické podobě nebo odkazem. Tištěné verze zasílejte v 8 exemplářích do uzávěrky přihlášek na adresu Asociace public relations, Na Poříčí 12, Praha 1.
III.3 Akce a události
Setkání s klienty, zaměstnanci, novináři či jinými stakeholders. Důraz na nápaditost akce, kvalitní realizaci a splnění cíle, ke kterému měla akce sloužit.
III.4 Digitální komunikace – sociální sítě
Komunikační aktivity na sociálních sítích. Důraz na nápaditost, kvalitní realizaci a splnění cíle, ke kterému měla aktivita sloužit.
III.5 Digitální komunikace – spolupráce s influencery
Účinné využití influencerů v rámci komunikačních kampaní.
III.6 Digitální komunikace
Ostatní způsoby komunikace v online prostoru jako např. weby, blogy či aplikace.
Ze všech projektů se vybírá

Absolutní vítěz

Cenu pro absolutního vítěze a sošku zlatého LEMURa získá projekt, kterému porota udělí největší počet hlasů ze všech přihlášených projektů ve třetím kole hlasování.

Speciální kategorie

Tváře v PR

Cena za přínos oboru

Cenu za přínos oboru uděluje na základě nominace výkonná rada APRA.
Osobnost za přínos oboru bude vyhlášena na slavnostním večeru.

Hodnocení projektů

Projekty přihlášené do Ceny LEMUR jsou hodnoceny odbornou porotou složenou z cca 60 profesionálů z agentur, firem, asociací, akademiků a médií. Porotci budou rozděleni do komisí, které hodnotí různé kategorie.

První kolo hodnocení proběhne bezprostředně po uzavření přihlášek a jejich zpracování sekretariátem APRA. Hodnotí se on-line. Každý hodnotitel uděluje jednotlivým projektům známku 1 – 5, jako při školním známkování. Z prvního kola vzejdou nominace, tzv. SHORTLIST, který bude zveřejněn 15. května 2023.

Druhé kolo hodnocení proběhne v první polovině května. Porotci vyberou z nominovaných projektů ty, které získají ocenění v příslušné kategorii. O obsazení jednotlivých míst (1. – 3. místo) rozhoduje porota většinou hlasů.

Ve třetím kole hodnocení je z nominovaných projektů napříč kategoriemi vybírán absolutní vítěz soutěže.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 15. června.

Na seminář Jak vyhrát Lemura se podívejte zde.
Zkušený porotce Václav Pavelka a Jan Kučmáš z oceňované agentury AMI Communications radí, jak na přihlášku.

Partneři

Mediální partneři