Absolutní vítěz
Projekt: BEZKOLA.cz
Realizátor/přihlašovatel: Česká pojišťovna a. s. / AMI Communications, spol. s r. o.
Pro: Česká pojišťovna a. s.