Jan Klíma
Jan Klíma
AC&C Public Relations s.r.o. Partner & Managing Director
Porotce

Jan Klíma

V public relations působí od roku 1993, kdy založil agenturu AC&C PR. Specializuje se na strategické poradenství a řízení krizové komunikace. Byl dlouholetým členem etické a smírčí komise APRA, v minulosti byl jejím předsedou. V současnosti je členem Výkonné rady APRA.
Původní profesí novinář, nejprve motoristický, později ekonomický. Žurnalistickou kariéru ukončil jako šéf zpravodajství deníku Hospodářské noviny. Absolvoval ČVUT v Praze.